Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng Quảng Nam thực hiện chiến lược tài chính toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng Quảng Nam thực hiện chiến lược tài chính toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (05/07/2021)
Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1309/QĐ-NHNN ngày 24/7/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và Kế hoạch số 2676/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

        Ngày 22/6/2021, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam (NHNN tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 494/KH-QNA thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của ngành Ngân hàng Quảng Nam. Kế hoạch triển khai gồm có 07 nhóm nhiệm vụ chính: (1)Triển khai thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Trung ương và địa phương nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện; (2) Khuyến khích, tạo điều kiện mở rộng mạng lưới, kênh cung ứng sản phẩm dịch vụ tài chính theo quy định hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản một cách thuận tiện, chi phí hợp lý; (3) Phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản (tiết kiệm, tín dụng, thanh toán, chuyển tiền, bảo hiểm,...), đảm bảo tính đơn giản, tiện lợi, dễ sử dụng, hướng đến những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện; (4) Hoàn thiện và tăng hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng tài chính, tạo điều kiện giảm phí giao dịch, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tài chính toàn diện; (5) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục tài chính, nâng cao năng lực và kiến thức tài chính; bảo vệ người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ tài chính; (6) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “ Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt” và Đề án “Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội ”; (7) Các giải pháp hỗ trợ khác.

       Chiến lược tài chính toàn diện được coi là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững của Quốc gia nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng. Việc triển khai kế hoạch thực hiện tài chính toàn diện sẽ đóng góp không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng sinh kế cho người dân và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ ổn định tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam một cách bền vững./.

Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ - NHNN chi nhánh Quảng Nam

Lượt xem:  1,036 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào