Đường dây nóng

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Đường dây nóng
Thành lập đường dây nóng xử lý vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 02/03/2023

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 953/NHNN-TD ngày 21/02/2023 về tiếp tục triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng- Doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Quảng Nam thông báo đường dây nóng và bộ phận thường trực tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng tại địa bàn tỉnh, như sau:

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào