Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Doanh nghiệp đủ đ/k sản xuất vàng tr.sức, m.nghệ

Danh sách các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn Quảng Nam đến ngày 30/4/2022

13/04/2018

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH/SẢN XUẤT

I. Huyện Thăng Bình

 

1

DNTN thương mại Đức Hạnh

Tổ 8, Khu phố II, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình

2

DNTN Hiệu vàng Dũng

Tổ 7, Khu phố II, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình

3

CT TNHH TM và DV Tổng hợp Vàng Lài

Khu Phố II, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình

4

Công ty TNHH Một thành viên Khải Hoàng

Quảng Nam

195 Tiểu La,Hà Lam,  Thăng Bình, Quảng Nam.

5

DNTN Phương Kim Phương (Tâm KT)

Tổ 8, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình

6

DNTN Long

Khối 2, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình

7

DNTN Thảo Khải Hoàng

Tổ 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình

8

DNTN Hiệu vàng bạc Tín Phát

CHợ Bình Minh, thôn Tân An, Bình Minh,

Thăng Bình, Quảng Nam

9

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ

Dương Minh

Tổ 16, thôn 3, xã Bình Triều, Thăng Bình,

Quảng Nam

II. Huyện Quế Sơn

 

1

DNTN TM và DV Đông Phú

123 Phan Châu Trinh, TT Đông Phú, Quế Sơn

2

DNTN HV Đường

59 Đỗ Quang, TT Đông Phú, Quế Sơn

3

Công ty TNHH Thiên An Nhật

Thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn

4

DNTN hiệu vàng Hoàng Quý

Thôn 4, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn

5

DNTN hiệu vàng Ngọc Phước

thôn 8, xã Hương An, huyện Quế Sơn

6

DNTN hiệu vàng Sơn Trang

Thôn Lãnh thượng 2, TT Đông Phú, huyện Quế Sơn

7

DNTN hiệu vàng Kim Sơn Hải

Thôn 8, xã Hương An, huyện Quế Sơn

8

DNTN  TMDV vàng bạc Ngọc Sơn

Thôn 4, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn

III. Huyện Điện Bàn

 

1

DNTN Kim Ngọc Liễu

236 Trần Nhân Tông, TT Vĩnh Điện, Điện Bàn

2

DNTN HV Lê Hoa

100 Trần Nhân Tông, TT Vĩnh Điện, Điện Bàn

3

DNTN HV Tân Tiến

258 Trần Nhân Tông, TT Vĩnh Điện, Điện Bàn

4

DNTN HV Hùng

Thôn Thanh Quýt 4, Điện Thắng Trung, Điện Bàn

5

DNTN hiệu vàng Tân Phát

107 Trần Nhân Tông, khối 7, TT Vĩnh Điện, Điện Bàn

6

DNTN hiệu vàng bạc Hoa Kim Nữ

Thôn Phong thử 1, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn

7

DNTN hiệu vàng Hoàn Thạch

82 Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn

8

DNTN hiệu vàng Vĩnh Lộc

Thôn Phong thử 1, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn

9

DNTN hiệu vàng Vĩnh Thanh

78 Trần Nhân Tông, TT Vĩnh Điện, Điện BÀn

10

DNTN hiệu vàng Nhất Linh

Thôn Nam Hà 2, xã Điện Trung, huyện Điện Bàn

11

DNTN Phia Hồng

Thôn Xuân Đài, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn

12

DNTN TM& DV hiệu vàng Kim Dũng

Thôn Ngân Câu, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn

13

DNTN TM& DV HV Kim Dũng II-Tiến

Thôn Viêm Trung, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn

14

DNTN hiệu vàng Kim Nhường II

Thôn 5, xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn

15

DNTN TM & DV hiệu vàng Kim Nhường

Thôn Hà My Tây, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn

16

DNTN hiệu vàng Thảo Vân

Thôn Bồ Mưng 3, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn

17

DNTN hiệu vàng Minh Tâm II

Quốc lộ 1A, thôn Bồ Mưng 2, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn

18

DNTN TM & DV vàng bạc Kim Vinh

Thôn Cổ An 3, Điện Nam Đông, Điện Bàn

19

DNTN Hiệu vàng Hoàn Kim Tuấn

Thôn Bảo An Tây, Điện Dương, Điện Bàn

20

DNTN Vàng bạc Hà Kim Thanh

Lô 02 (A1) khu đình chính chợ Vĩnh Điện, phường Vĩnh Điện,

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

21

DNTN Hiệu vàng Quốc Long

65-67 Trần Nhân Tông, P Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Quảng Nam

22

Công ty TNHH MTV Hiệu vàng Ngân Ái

Hà Quảng Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam.

23

DNTN Vàng bạc Đá quý Phúc Kim Anh

Tổ 12 khối 7B, P Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn

24

DNTN Nhật Nhựt (HV Kim Hoa Sen)

Tứ Ngân, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

25

Công ty TNHH MTV vàng bạc Cát Tường

Tổ 1 B, khối phố Ngân Giang, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn,

tỉnh Quảng Nam.

IV. Huyện Đại Lộc

 

1

Công ty TNHH MTV Dũng Thìn

Thôn Quảng Quế, xã Đại An, Đại Lộc

2

DNTN hiệu vàng Kim Cang - Kim Uyên

Khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

3

DNTN hiệu vàng Phan

Khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

4

DNTN hiệu vàng Kim Nhi

Thôn Tâm Hòa, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc

5

DNTN Cúc - Ba Danh

Khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

6

DNTN hiệu vàng Thanh Kim Dũng

Thôn Trường An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc

7

DNTN hiệu vàng Kim Thoa

Khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

8

DNTN Sương Bích Nga

Khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

9

DNTN hiệu vàng Chiến Nga

Khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

10

DNTN hiệu vàng Thuận Lợi

Thông Đông Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc

11

DNTN hiệu vàng Xuân Thế Trâm

Thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc

12

DNTN hiệu vàng Lệ Phương

chợ Hà Nha, thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc

13

DNTN Thắng Chiến Nga

Khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

14

DNTN hiệu vàng Thuận Lợi - Bảo Trân

thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc

15

DNTN Hiệu vàng Nguyên Tâm

khu 5, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

16

DNTN Hiệu vàng Duy Lộc

Thôn Tân An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

17

DNTN Hiệu vàng Kim Thảo

Thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

18

DNTN Tiệm vàng Phương Uyên

Đường Huỳnh Ngọc Huệ, Khu 2, thị trấn Ái Nghĩa,

huyện Đại Lộc

V. Huyện Duy Xuyên

 

1

DNTN HV Ngọc Minh

Thôn Long Xuyên 1, TT Nam Phước, Duy Xuyên

2

DNTN hiệu vàng Thiên Long

Chợ Bàn Thạch, thôn 2, Duy Vinh, Duy Xuyên

3

DNTN hiệu vàng Kim Lan

KP Long Xuyên, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên

4

DNTN hiệu vàng Hoàn Thịnh

Thôn 2, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên

5

DNTN hiệu vàng Kim Sơn Hà

Đường ĐT 618, khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước,

huyện Duy Xuyên

6

DNTN hiệu vàng Khôi Vi

Thôn Lệ An, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên

7

DNTN hiệu vàng Dung Trà Kiệu

Thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên

8

DNTN hiệu vàng Cước

Thôn Phú Đa 1, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên

9

DNTN hiệu vàng Kim Thành Danh

Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

10

DNTN hiệu vàng Khôi II

Thôn La Tháp Tây, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên

11

DNTN hiệu vàng Ngọc

Thôn Phú Lạc, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên

12

DNTN hiệu vàng Y Ngọc Thành

Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

13

DNTN hiệu vàng Trọng Hoàng

Chợ Thu Bồn, thôn Thu Bồn Đông, xã Duy Tân,

huyện Duy Xuyên

14

DNTN hiệu vàng Kim Quyến

Chợ La Tháp, thôn Lệ An, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên

15

DNTN hiệu vàng Ngọc Châu Mười

Thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên

16

DNTN hiệu vàng Kim Nhân

Khối phố Long Xuyên, T.trấn Nam Phước, Duy Xuyên

17

DNTN kinh doanh vàng Minh Tuấn

thôn Bàn Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên

18

DNTN hiệu vàng bạc kim hoàn Tuấn Vân

Thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên

19

DNTN hiệu vàng Kim Hồng Vân

Thôn An Lương, xã Duy Hải, h Duy Xuyên

20

DNTN hiệu vàng Hoa Kim Nhân

1184 Hùng Vương, Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam.

VI. Huyện Tiên Phước

 

1

Công ty TNHH Nguyệt Kim Sơn

Khối phố Tiên Bình, TT Tiên Kỳ, Tiên Phước

VII. Huyện Hiệp Đức

 

1

DNTN Kim Long

Tổ 2, TT Tân An,huyện Hiệp Đức

2

DNTN Thanh Dũng

Tổ 6, khối phố An Tây, TT Tân An, Hiệp Đức

3

DNTN Bình Hồng

thôn Việt An, xã Bình Lâm, Hiệp Đức

4

DNTN Ánh Minh

Khối phố An Trung, TT Tân An, Hiệp Đức

5

DNTN hiệu vàng Dũng - Việt An

Thôn Nhì Đông, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức

6

Công ty TNHH MTV Sơn Bửu

Tổ 7, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức

7

Công ty TNHH Xây dựng, TM và vận tải Hoa Công

Thôn 2, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức

8

Công ty TNHH MTV Hà Pháp

KP An Tây, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức

VIII. Huyện Núi Thành

 

1

DNTN hiệu vàng Duy Phương

344 Phạm Văn Đồng, TT Núi Thành, Núi Thành

2

DNTN hiệu vàng Linh Châu

1048 Phạm Văn Đồng, TT Núi Thành, Núi Thành

3

DNTN hiệu vàng Đông Tín

1060 Phạm Văn Đồng, TT Núi Thành, Núi Thành

4

DNTN hiệu vàng Quốc Bình

Thôn 2, xã Tam Quang, huyện Núi Thành

IX. Thành phố Tam Kỳ

 

1

Công ty TNHH MTV vàng bạc Nghĩa Tín

448 Phan Chu Trinh, phương An Xuân, Tam Kỳ

2

DNTN hiệu vàng Kim Phú Tam Kỳ

21 Trần Cao Vân, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ

3

DNTN Vĩnh Ngọc Bình

437 Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ

4

DNTN Kim Việt - Kim Việt Phúc Toàn

451 Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ

5

DNTN hiệu vàng Ngọc Tín

154 Phan Chu Trinh, p. An Mỹ, TP Tam Kỳ

6

DNTN hiệu vàng Bảo Tín

329 Phan Chu Trinh, p. Phước Hòa, TP Tam Kỳ

X. TP Hội An

 

1

DNTN hiệu vàng bạc Kim Châu

Ki ốt số 1, chợ Cẩm Châu, P.Cẩm Châu, Tp Hội An

2

DNTN hiệu vàng bạc Kim Hùng

05 Hoàng Văn Thụ, P.Minh An, Tp Hội An

3

DNTN hiệu vàng bạc Thành Tâm

Ki ốt KB 115 Hoàng Diệu, P.Minh An, TP Hội An

4

DNTN hiệu vàng Kim Thu Dũng

01 Nguyễn Thái Học, P. Minh An, TP Hội An

5

DNTN  Kim Hữu Huệ

Ki ốt 112 Hoàng Diệu, P.Minh An, TP Hội An

6

DNTN Công Hảo

Chợ Tân An, khối phố Xuân Mỹ, P. Minh An, Hội An

7

DNTN hiệu vàng Kim Như

Ki ốt lô 2, Đinh Tiên Hoàng, chợ Tân An, P.Tân An, Hội An

8

DNTN hiệu vàng bạc Kim Hồng

11 Trần Quý Cáp, P.Minh An, TP Hội An

9

DNTN vàng trang sức Thanh Tri

15 Hoàng Văn Thụ, p. Minh An, TP Hội An

10

DNTN Lộc Nghiêm

306 Nguyễn Duy Hiệu, P.Sơn Phong, TP Hội An

11

DNTN vàng trang sức Kim Thành

46 Hùng Vương, P. cẩm Phô, TP Hội An

12

DNTN hiệu vàng Kim Ngân Quý

22 Trần Quý Cáp, P. Minh An, Tp Hội An

13

DNTN hiệu vàng Kim Nga

346 Cửa Đại, phường Cẩm Châu, TP Hội An

14

DNTN trang sức Kim Hồng Phúc

Kiốt số 1, chợ Hội An, đường Hoàng Diệu, TP Hội An

15

DNTN Kim Yến -Hội An

Chợ Hội An, P. Minh An, Hội An

16

DNTN hiệu vàng bạc Kim Hoàn Sơn

Khối Xuân Mỹ, p. Tân An, TP Hội An

17

DNTN hiệu vàng Quỳnh Trâm

257 Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An

18

DNTN Mỹ nghệ Kim hoàn Hồng Đức

Kiốt 117, chợ Hội An, P Minh An, TP Hội An

XI. Huyện Nông Sơn

 

1

DNTN hiệu vàng Phát

Thôn Trung Phước I, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn

2

DNTN hiệu vàng Anh Tuấn

Thôn Trung Phước I, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn

3

DNTN hiệu vàng Hòe Nguyệt

Thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn

4

DNTN hiệu vàng Ga Cẩm

Thôn Trung Phước I, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn

5

Doanh nghiệp TN Hiệu vàng trang sức Đức Thùy

Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn,

tỉnh Quảng Nam.

XII. Huyện Nam Giang

 

1

DNTN Hiệu vàng Anh Việt

Tổ 9, thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang

 

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào