Tuyển dụng

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC LOẠI C VÀO LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2023 24/10/2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam năm 2023; Cụ thể như sau:

Tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam - Năm 2022 27/07/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam năm 2022; Cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC LOẠI C VÀO LÀM VIỆC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2019 – 2020 02/06/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại C đối với 01 chỉ tiêu của vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam năm 2019 - 2020; cụ thể như sau:

KẾT QUẢ KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC LOẠI D NĂM 2018 22/08/2018

(NHÂN VIÊN - VĂN THƯ, LƯU TRỮ)

Thông báo dự tuyển công chức loại D năm 2018 22/06/2018

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyển dụng công chức loại D vào làm việc tại Chi nhánh; Cụ thể như sau:

Thông báo dự tuyển công chức loại D năm 2017 29/09/2017

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyển dụng công chức loại D vào làm việc tại Chi nhánh; Cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng công chức loại C (ngạch Chuyên viên và tương đương) vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Nam 24/08/2017

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tuyển dụng công chức loại C (ngạch Chuyên viên và tương đương) vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam; Cụ thể như sau:

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào