Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15/06/2020)
Sáng 12/6/2020, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam tiến hành đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Sáu - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối về tham dự và chỉ đạo đại hội.

 

Đồng chí Phạm Sáu - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan

phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam  đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu, đề xuất cho Chi bộ, Ban lãnh đạo kịp thời triển khai, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước với những nội cụ thể, sát thực, bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả; chăm lo xây dựng và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; giữ vững trật tự, an ninh cơ quan. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, giáo dục truyền thống, năm bắt diễn biến tư tưởng, thông tin thời sự, vấn đề dư luận quan tâm trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo số lượng, chất lượng; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn hoạt động theo đúng quy định của điều lệ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Sáu - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian đến, đồng chí yêu cầu chi bộ tiếp tục phát huy thành quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà báo cáo chính trị đã đề ra; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, bảo đảm trật tự an toàn cơ quan, phấn đấu giữ vững và nâng cao các danh hiệu thi đua đã đạt được trong những năm qua. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nắm chắc diễn biến tư tưởng và thường xuyên thông tin thời sự, vấn đề dư luận quan tâm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; đẩy mạnh phần việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa thực sự trong cơ quan; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; triển khai toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng, coi trọng việc quản lý hoạt động đảng viên. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn dấy lên nhiều phong trào yêu nước thiết thực, đi vào chiều sâu; tích cực tham gia xây dựng Đảng và cơ quan.

Về nhiệm vụ đại hội, đồng chí yêu cầu đảng viên phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tham gia có chất lượng các văn bản trình đại hội; sáng suốt lựa chọn cấp ủy và các chức danh lãnh đạo cấp ủy khóa mới đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn và năng lực thực tiễn; bầu đoàn đại biểu tiêu biểu cho trí tuệ của đảng bộ đi dự đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo chính trị trình đại hội lần thứ VII; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX; nghị quyết đại hội và thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Ban Chấp hành Chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam,

nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội bầu cấp ủy khóa mới gồm 05 đồng chí; đồng chí Phạm Trọng - Phó Giám đốc được bầu là Bí thư Chi bộ; bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX.

 

 

CHI BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Lượt xem:  3,778 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào