Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Danh sách các địa điểm mua, bán ngoại tệ tiền mặt

DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM MUA, BÁN NGOẠI TỆ TIỀN MẶT VỚI CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

28/11/2018
(Tổng hợp theo Công văn số 743/QNA-THNS&KSNB ngày 05/11/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Nam về việc cung cấp danh sách các địa điểm mua, bán ngoại tệ tiền mặt trên địa bàn tỉnh)

STT

Tên địa điểm

Địa chỉ

Ghi chú

 

TP Tam Kỳ (25 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng Nam

 Số 06. Phan Bội Châu, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Tam Kỳ

Số 347-349. Phan Chu Trinh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

3

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trường Xuân                                       

Số 420- Trần Cao Vân, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

4

Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Quảng Nam 

35 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tam kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

5

Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Quảng Nam - Phòng giao dịch Tam Kỳ

456 Phan Chu Trinh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

6

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Nam

112 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

7

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Nam-Phòng giao dịch 562 Phan Chu Trinh

562 Phan Chu Trinh, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

8

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Quảng Nam

154 Phan Bội Châu, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

9

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Quảng Nam - Phòng giao dịch Tam Kỳ

556 Phan Châu Trinh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

10

Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín chi nhánh Quảng Nam

Lô 8, Khu Trung tâm thương mại, Tp. Tam Kỳ, Phường Tân Thạnh, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

11

Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Quảng Nam

415 Phan Chu Trinh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

12

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Quảng Nam

215 Phan Bội Châu - Phường Tân Thạnh - TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

13

Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Quảng Nam 

497 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

14

Ngân hàng Đông Á CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Tam Kỳ

100 Phan Bội Châu, Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

15

Ngân hàng TMCP Kỹ thương chi nhánh Quảng Nam

84 Phan Chu Trinh, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

16

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu chi nhánh Quảng Nam 

226-228 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

17

Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Quảng Nam

151 Phan Châu Trinh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

18

Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Quảng Nam - Phòng giao dịch Tam Kỳ

237-239 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

19

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Quảng Nam 

196-198 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

20

Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Quảng Nam 

284 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

21

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quảng Nam

30-32 Phan Châu Trinh, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Hội An

mua và bán ngoại tệ

22

Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Quảng Nam

127-129-131 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

23

Ngân hàng TMCP Đại Chúng chi nhánh Quảng Nam 

104 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

24

Ngân hàng Việt Á chi nhánh Quảng Nam - Phòng giao dịch Tam Kỳ

116 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

25

Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Quảng Nam

Lô 41 – 42 đường N10 nối dài, Khu TTTM, P.Phước Hòa, Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

 

TP Hội An (24 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hội An.                                

Số 255 - Cửa Đại - thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hội An - Phòng giao dịch số 1

Số 238 đường Lý Thường Kiệt – T.P  Hội An – tỉnh QNam 

mua ngoại tệ

3

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cửa Đại

Số 12 - Trần Hưng Đạo - Thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

4

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cửa Đại - Phòng giao dịch số 2

564 Hai Bà Trưng – T.P Hội An – tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

5

NH TMCP Ngoại thương Quảng Nam - Phòng giao dịch Hội An 

02 Trần Cao Vân, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

6

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hội An

537 Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

7

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hội An - Phòng giao dịch Cẩm Phô 

156-158 Nguyễn Trường Tộ, Phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

8

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Hội An

04 Hoàng Diệu, Thành phố Hội An, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

9

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Hội An - Phòng giao dịch Lê Lợi 

09 Lê Lợi, Thành phố Hội An, Quảng Nam

mua ngoại tệ

10

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Hội An -Phòng giao dịch Hùng Vương

09 Hùng Vương, Thành phố Hội An, Quảng Nam

mua ngoại tệ

11

NH TMCP Sài gòn thương tín CN Quảng Nam - Phòng giao dịch  Hội An

93 Trần Hưng Đạo, P.Minh An,Tp. Hội An, Tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

12

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Quảng Nam - Phòng giao dịch Hội An

130 Nguyễn Trường Tộ - Phường Cẩm Phô - TP Hội An - Tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

13

NH TMCP Đông Á Quảng Nam - Phòng giao dịch Hội An

503A Hai Bà Trưng, Hội An, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

14

Ngân hàng TMCP Kỹ thương CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Hội An

Số 40 Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

15

Ngân hàng TNCP Xuất nhập khẩu CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Hội An

52 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

16

Ngân hàng An Bình Quảng Nam - Phòng giao dịch Hội An

580-582 Hai Bà Trưng, Thành phố Hội An, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

17

Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Quảng Nam 

244 Lý Thường Kiệt, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

18

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Quảng Nam - Phòng giao dịch Hội An

562 Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

19

Ngân hàng TNHH Indovina chi nhánh Hội An

429 Hai Bà Trưng, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

20

Ngân hàng TMCP Á Châu Quảng Nam - Phòng giao dịch Hội An

577 Hai Bà Trưng, TP Hội An, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

21

Ngân hàng TMCP Đại Chúng CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Hội An

43A Hai Bà Trưng,  Hội An, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

22

Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Hội An

567 A Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phô, Hội An

mua và bán ngoại tệ

23

Ngân hàng Việt Á CN Quảng Nam - Phòng giao dịch số 02 Phan Chu Trinh

02 Phan Chu Trinh, phường Minh An, Thành Phố Hội An

mua và bán ngoại tệ

24

Ngân hàng TMCP Phương Đông CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Hội An

572 Hai Bà Trưng, P.Cẩm phô, Tp.Hội An, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

 

Thị xã Điện Bàn (15 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Bàn

Số 81. Mẹ Thứ - Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Bàn - Phòng giao dịch số 1

Số 102. Trần Nhân Tông - Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

3

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Bàn - Phòng giao dịch Phong Thử - Điện Bàn 

Thôn Phong Thử, xã Điện Thọ - Thị xã Điện bàn, tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

4

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Nam - Điện Ngọc

Lô số 1. KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

5

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Nam - Điện Ngọc - Phòng giao dịch số 1

Khu đô thị số 9, xã Điện Ngọc - Thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

6

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Điện Bàn.

Thôn Viêm Tây - xã Điện Thắng  Bắc - Thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

7

Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Điện Bàn

151 Mẹ Thứ, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

8

Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Điện Nam Điện Ngọc

Khu dân cư số 2A, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

9

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN Hội An - Phòng giao dịch Điện Bàn

83 Mẹ Thứ, Thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

10

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hội An - Phòng giao dịch Điện Nam - Điện Ngọc

KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

11

Ngân hàng TMCP Công thương CN Hội An - Phòng giao dịch Vĩnh Điện

124 Trần Nhân Tông, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

mua ngoại tệ

12

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Điện Bàn

206 Trần Nhân Tông - Phường Vĩnh Điện -Thị Xã Điện Bàn -Tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

13

Ngân hàng TMCP Đông Á Quảng Nam - Phòng giao dịch Vĩnh Điện

83 Trần Nhân Tông, phường Vĩnh Điện, Thị xã Vĩnh Điện, Điện Bàn

mua và bán ngoại tệ

14

Ngân hàng TMCP Việt Á CN Hội An - Phòng giao dịch Điện Bàn

168 Trần Nhân Tông, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

15

Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Quảng Nam

163 Trần Nhân Tông, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

 

Huyện Duy Xuyên (11 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Xuyên                          

KP Mỹ Hoà - Thị trấn Nam Phước - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Xuyên -Phòng giao dịch Khu Tây Duy Xuyên 

Xã Duy Hoà - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

3

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Phước 

Thị Trấn Nam Phước Huyện Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

4

Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Duy Xuyên

118 Điện Biên Phủ, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

5

Ngân hàng TMCP Công thương Quảng Nam - Phòng giao dịch Nam Phước

Quốc lộ 1A, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

6

Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Nam Phước

154 Điện Biên Phủ, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

7

Ngân hàng TMCP Đông Á Quảng Nam - Phòng giao dịch Duy Xuyên

142 Điện Biên Phủ, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

8

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Nam Phước

183 Điện Biên Phủ, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

9

Ngân hàng TMCP An Bình CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Nam Phước

102 Điện Biên Phủ, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

10

Ngân hàng TMCP Quân đội CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Duy Xuyên

Khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

11

Ngân hàng TMCP Việt Á Hội An - Phòng giao dịch Duy Xuyên

số 06 Hùng Vương, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

 

Huyện Quế Sơn (05 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quế Sơn

Số 03. Trưng Nữ Vương - Thị trấn Đông Phú - huyện Quế sơn - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quế Sơn - Phòng giao dịch Số 1 Quế Sơn

Số 14 - Phan Châu Trinh - Thị trấn Đông Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

3

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Hương An

 Thôn 7 - thôn Hương An - xã Quế Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

4

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Hương An

Thôn 5, Xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

5

Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Quế Sơn

45 Đỗ Quang, Thôn Lãnh Thượng 2, TT Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

 

Huyện Đại Lộc (07 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại Lộc

Khu 7 - thị trấn Ái Nghĩa - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại Lộc - Phòng giao dịch Vùng A Đại Lộc

thôn Lam Phụng - xã Đại Đồng - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

3

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại Lộc - Phòng giao dịch Vùng B Đại Lộc 

Thôn Đông Gia - xã Đại Minh - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

4

Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín CN Quảng Nam - Phòng giao dịch  Đại Lộc

Khu 7, TT Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

5

Ngân hàng TMCP Đông Á CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Đại Lộc

Khu 2 Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

6

Ngân hàng TMCP An Bình CN Quảng Nam- Phòng giao dịch Đại Lộc

Khu 7, Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

7

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Quảng Nam - Phòng giao dịch Đại Lộc

50 Hùng Vương, Khu 7, Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

 

Huyện Thăng Bình (09 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thăng Bình

Quốc lộ 1A - thị trấn Hà Lam - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thăng Bình - Phòng giao dịch Chợ Được Thăng Bình

Đuờng ĐT 613, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

3

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thăng Bình - Phòng giao dịch kế Xuyên Thăng Bình 

Quốc lộ 1A - xã Bình Trung - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

4

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thăng Bình - Phòng giao dịch Bình Quý Thăng Bình

Quốc lộ 14E - thôn Quý Thạnh - xã Bình Quý - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

5

Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Thăng Bình

Tổ 5. Thị trấn Hà Lam,  huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

6

Ngân hàng TMCP Công thương CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Hà Lam

129 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

7

Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín CN Quảng Nam - Phòng giao dịch  Thăng Bình

Tổ 2 thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

8

Ngân hàng TMCP Đông Á Quảng Nam - Phòng giao dịch Hà Lam

155 Tiểu la, Thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

9

Ngân hàng TMCP Việt Á CN Hội An - Phòng giao dịch Thăng Bình

19 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

 

Huyện Núi Thành (11 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Núi Thành

Khối 3 - Thị trấn Núi Thành - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Núi Thành - Phòng giao dịch Tam Xuân Núi Thành

Thôn  7 - xã Tam Xuân 1 - huyện Núi thành - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

3

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu KTM Chu Lai

Đường số 1 - Khu Công nghiệp Bắc Chu Lai - xã Tam Hiệp - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

4

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu KTM Chu Lai - Phòng giao dịch Tam Quang Chu Lai

Số 775. Phạm Văn Đồng - Khối 5 - Thị trấn Núi Thành - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

5

Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Chu Lai

Thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

6

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Chu Lai

65 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

7

Ngân hàng TMCP Công thương CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Chu Lai

Khối phố 2, Thị trấn Núi Thành, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

8

Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín CN Quảng Nam - Phòng giao dịch  Chu Lai

262 Phạm Văn Đồng, Khối 2, TT Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

9

Ngân hàng TMCP Đông Á Quảng Nam - Phòng giao dịch Chu Lai

244 Phạm Văn Đồng, Khối 2 Thị trấn Núi Thành, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

10

Ngân hàng TMCP Quân đội CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Núi Thành

204 Phạm Văn Đồng, Núi Thành, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

11

Ngân hàng TMCP Á Châu CN Quảng Nam - Phòng giao dịch Chu Lai

218 Phạm Văn Đồng, TT Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

 

Huyện Hiệp Đức (02 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Quảng Nam - Phòng giao dịch Hiệp Đức

Khối phố An Tây, Thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hiệp Đức.                              

Thị trấn Tân An - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

 

Huyện Tiên Phước (02 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Quảng Nam - Phòng giao dịch Tiên Phước

147 Tôn Đức Thắng, Thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam

mua và bán ngoại tệ

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Phước.                                       

Thị trấn Tiên Kỳ - huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

 

Huyện Phú Ninh (02 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Ninh.                           

Thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Tam Đàn 

Xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

mua ngoại tệ

 

Huyện Bắc Trà My (01 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc  Trà My

Tổ Đàng Nước - Thị trấn Trà My - huyện Bắc Trà My - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

 

Huyện Nam Trà My (01 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện  Nam Trà My 

Quang Nam Thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

mua ngoại tệ

 

Huyện Nam Giang (01 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện  Nam Giang 

Xã Cà Dy - huyện Nam Giang - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

 

Huyện Đông Giang (02 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Giang

Thị trấn Prao - huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Giang - Phòng giao dịch Sông Vàng Đông Giang

Thôn Ban Mai 1, xã Ba, huyện Đông Giang

mua ngoại tệ

 

Huyện Phước Sơn (01 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phước Sơn

Thị trấn Khâm Đức - huyện Phước sơn - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

 

Huyện Tây Giang (01 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Giang                                             

Thôn Agrồng - xã A Tiêng - huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

 

Huyện Nông Sơn (01 địa điểm)

   

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nông Sơn

Thôn Trung Hạ - xã Quế Trung - huyện Nông Sơn - tỉnh Quảng Nam

mua ngoại tệ

 

Tổng cộng: 121 địa điểm

   

 

Phòng TH,NS&KSNB

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào