Liên kết Web

Lượt truy cập

507,845
Trong ngày: 44
Trong tháng: 3,310
Trong năm: 101,527

Liên kết Sở ban ngành

Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
38 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuNgày ban hành
1 03/2021/TT-NHNN TT 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng Covid 19
Xem trước
02/04/2021
2 01/2020/TT-NHNN Quy định về việc TCTD, chi nhánh NH nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19
Xem trước
13/03/2020
3 34/QÐ-NHNN Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Xem trước
07/01/2019
4 Thông cáo báo chí về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015
Xem trước
24/10/2018
5 08/2018/TT-BTP Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Xem trước
20/06/2018
6 32/2016/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của NHNN Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng TK thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Xem trước
26/12/2016
7 29/2016/TT-NHNN Thông tư 29/2016/TT-NHNN ngày 12/10/2016quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng.
Xem trước
12/10/2016
8 42/2016/TT-NHNN Thông tư 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Quy định về xếp hạng Quỹ tín dụng nhân dân
Xem trước
30/12/2016
9 39/2016/TT-NHNN Những điểm mới chủ yếu của Thông tư 39/2016/TT-NHNN và Thông tư 43/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Xem trước
30/12/2016
10 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Xem trước
23/06/2016
11 442/TB-QNA Số 442/TB-QNA ngày 18/7/2016 thông báo kết luận của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Xem trước
18/07/2016
12 05/CT-NHNN Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 28/6/2016 Chỉ thị về Triển khai kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
Xem trước
28/06/2016
13 238/TB-UBND Thông báo số 238/TB-UBND ngày 06/6/2016 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định sô 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản tỉnh Quảng Nam
Xem trước
06/06/2016
14 04/CT-NHNN Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 27/5/2016 Chỉ thị về một số giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2016
Xem trước
27/05/2016
15 07/2016/TT-NHNN Thông tư số 07/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệb của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
Xem trước
27/05/2016
16 06/2016/TT-NHNN Thông tư số 06/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Xem trước
27/05/2016
17 34/2015/TT-NHNN Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ
Xem trước
31/12/2015
18 FiledinhkemTB74 File đính kèm Thông báo 74/TB-BTC
Xem trước
27/01/2015
19 74/TB-BTC Về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015
Xem trước
27/01/2015
20 FiledinhkemTB38 File đính kèm Thông báo 38/TB-BTC
Xem trước
20/01/2015
Trang 1 trên tổng số 2 1 2

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào