Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Chi bộ Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (22/05/2020)
Thực hiện Kế hoạch Kế hoạch số 57- KH/ĐUK, ngày 12/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020; Kế hoạch số 10-KH/CB ngày 25/02/2020 của Chi bộ Ngân hàng Nhà nước và Chương trình công tác của Chi bộ tháng 5/2020 về sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niêm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Chiều ngày 19/5/2020 tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” và sinh hoạt chuyên đề tháng 5 cho toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Hổ - Phó Bí thư Chi bộ đã quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết “Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược, quyết định thành công của cách mạng Việt Nam”; bao gồm: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam”; “Lực lượng và hình thức tổ chức tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Phương pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng”; “Phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại Hội nghị này Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 5, Chi bộ đã được nghe 02 bài tham luận của 02 đảng viên trong Chi bộ với nội dung về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, và đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng của ngành ngân hàng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đọa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Qua hội nghị, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của từng đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

CHI BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Lượt xem:  3,997 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào