Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng Quảng Nam năm 2022

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng Quảng Nam năm 2022 (25/01/2022)
Bám sát tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo của NHNN Việt Nam tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/01/2022, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài trên địa bàn triển khai thực hiện một số nội dung:

 

1. Tổ chức triển khai các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối

1.1. Chấp hành nghiêm các quy định, chỉ đạo của NHNN về tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng và các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

1.2. Báo cáo Kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2022 (do Hội sở giao) về NHNN chi nhánh tỉnh, chậm nhất vào cuối Quý 1/2022.

1.3. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Cắt giảm chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận, để phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và doanh nghiệp có hệ thống quản trị tốt, có khả năng phục hồi sản xuất, kinh doanh tốt.

1.4. Thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu:

(i) Cân đối nguồn vốn, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý, đảm bảo an toàn vốn vay và tuân thủ quy định pháp luật liên quan, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng. Phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, góp phần hạn chế tín dụng đen.

(ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên cơ sở rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình, thủ tục... đi đôi với việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng để đảm bảo an toàn vốn vay khi thực hiện mở rộng tín dụng.

(iii) Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, ...; thực hiện cho vay bằng ngoại tệ theo chủ trương của Chính phủ và NHNN về hạn chế tình trạng đô-la hóa trong nền kinh tế.

1.5. Các TCTD có hoạt động đại lý bảo hiểm phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; nghiêm cấm những trường hợp bắt buộc khách hàng phải mua các loại bảo hiểm khi cấp tín dụng cho khách hàng.

1.6. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kịp thời báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh, Hội sở chính về các khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng với khách hàng.

2. Triển khai công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu

2.1. Triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Đề án và các văn bản hướng dẫn của NHNN.

2.2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ tại TCTD. Triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu mới phát sinh trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19.

2.3. Đẩy mạnh các biện pháp thu hồi và xử lý nợ xấu. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn, đặc biệt là cơ quan công an, tòa án, cơ quan thi hành án các cấp trong quá trình thu hồi nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng

3.1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của các cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Triển khai thực chất, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động ngân hàng.

3.2. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích của khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, nhất là khách hàng thuộc lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, khách hàng có dư nợ lớn và kịp thời có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn vốn vay, hạn chế nợ xấu phát sinh.

3.3. Chấp hành nghiêm các Kết luận thanh tra của NHNN và các cơ quan liên quan, trong đó khắc phục, xử lý triệt để các tồn tại, vi phạm nhằm đảm bảo an toàn hệ thống.

3.4. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thống đốc NHNN về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, và phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

3.5. Các QTDND thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động huy động và cho vay.

4. Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại; đảm bảo an ninh, an toàn công nghệ thông tin và hệ thống thanh toán.

4.1. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Ngân hàng và Đề án TTKDTM giai đoạn 2021-2025.

4,2. Tăng cường kết nối với các ngành, lĩnh vực để mở rộng hệ sinh thái số. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ TTKDTM trong thương mại điện tử, lĩnh vực công, hành chính công, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục.

4.3. Tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật trong hoạt động thanh toán. Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp nhằm phát hiện kịp thời các hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán; phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán cho các hoạt động vi phạm pháp luật.

4.4. Tiếp tục quán triệt và tuân thủ các quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng theo quy định tại Thông tư 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020. Triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở thẻ chíp nội địa theo lộ trình.

4.5. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán và bảo vệ khách hàng trước tình hình các hình thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi. Trong đó, chú trọng phổ biến, nâng cao sự hiểu biết và cảnh giác cho khách hàng; đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận diện, xử lý rủi ro cho cán bộ, nhân viên toàn hệ thống.

4.6. Nắm bắt và phản hồi kịp thời phản ánh của dư luận về những vấn đề liên quan đến dịch vụ thanh toán của đơn vị. Xử lý theo đúng quy định khi phát sinh rủi ro, gian lận, đảm bảo quyền lợi của các bên; đồng thời, báo cáo về NHNN chi nhánh.

5. Các nhiệm vụ khác: Chấp hành nghiêm các quy định, chỉ đạo của NHNN về công tác an toàn kho quỹ, đảm bảo giao dịch tiền mặt an toàn, thông suốt; Chủ động truyền thông các chính sách, chủ trương của Ngành về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ

Lượt xem:  210 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào