Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam: Đẩy mạnh cải cách hành chính (24/12/2021)
Để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam đã luôn thực hiện cải tiến, xây dựng, chỉnh sửa các quy trình thủ tục hành chính phù hợp với các quy định hiện hành. Chi nhánh đã thực hiện chuyển đổi, xây dựng và ban hành các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã nỗ lực, quyết tâm triển khai hoạt động tiền tệ, ngân hàng an toàn, thông suốt.

Một năm ghi nhiều dấu ấn tích cực với việc việc thực hiện song song nhiều mục tiêu: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh bằng thực hiện các giải pháp tín dụng, tạo điều kiện tiếp cận vốn vay đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt được kết quả khá, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó nổi bật là công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác.

Trong năm, 100% thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; niêm yết công khai, hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Chi nhánh đã công bố bổ sung 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động cấp phép và thành lập chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân được giải quyết nhanh thủ tục hành chính trong thời gian triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, Chi nhánh tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, các hướng dẫn được trao đổi qua email, điện thoại, … Các thủ tục hành chính được hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp khai thác, sử dụng, có bước chuẩn bị trước khi liên hệ công tác với Ngân hàng Nhà nước đã rút ngắn thời gian giao dịch, nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ. Trong năm, Chi nhánh đã tiếp nhận, giải quyết 70 hồ sơ, tất cả hồ sơ này đều được trả kết quả trước thời hạn, đảm bảo thời gian, chất lượng, không có hồ sơ nào thực hiện quá hạn. Theo kết quả khảo sát sự thoả mãn khách hàng, có 95,35% ý kiến đánh giá tốt, rất hài lòng; 4,65% ý kiến đánh giá đạt yêu cầu, hài lòng.

Để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam đã luôn thực hiện cải tiến, xây dựng, chỉnh sửa các quy trình thủ tục hành chính phù hợp với các quy định hiện hành. Chi nhánh đã thực hiện chuyển đổi, xây dựng và ban hành các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Phòng THNS&KSNB

Lượt xem:  679 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào