Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản (17/01/2017)
Ngày 12/01/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 219/NHNN-TD về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

 

Theo đó, trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 31/12/2016 của Chính phủ, Thống đốc NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại, NHNN chi nhánh 28 tỉnh, thành phố ven biển thực hiện các nội dung sau:

Các NHTM tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng phục vụ khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014, Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN tại Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014, Thông tư số 21/2015/TT-NHNN ngày 16/11/2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017; Khẩn trương chỉ đạo chi nhánh, phòng giao dịch tiếp tục triển khai cho vay đóng mới, nâng cấp tàu, cho vay vốn lưu động phục vụ khai thác hải sản xa bờ đối với các chủ tàu được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt như chỉ đạo của NHNN.

Thống đốc NHNN cũng yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố theo dõi, giám sát việc triển khai cho vay của các chi nhánh NHTM và đầu mối xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các NHTM, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của địa phương, NHNN đề được xem xét, giải quyết.

Theo số liệu tổng hợp tại NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 31/12/2016, các NHTM trên địa bàn đã ký hợp đồng tín dụng để đóng mới, nâng cấp 60 tàu (đóng mới 59 tàu và nâng cấp 01 tàu) với tổng số tiền các ngân hàng cam kết cho vay là 666 tỷ đồng. với số tiền giải ngân đến cuối tháng 12/2016 là 598 tỷ đồng, đạt 89,76% giá trị cam kết đầu tư./.

Phòng Tổng hợp và KSNB

Lượt xem:  7,613 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào