Thành lập đường dây nóng xử lý vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Thành lập đường dây nóng xử lý vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (02/03/2023)
Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 953/NHNN-TD ngày 21/02/2023 về tiếp tục triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng- Doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Quảng Nam thông báo đường dây nóng và bộ phận thường trực tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng tại địa bàn tỉnh, như sau:
 

1. Số điện thoại đường dây nóng tại Ngân hành nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam: 0235.6523498. Email: quangnam@sbv.gov.vn

2. Bộ phận thường trực tại NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Nam để tiếp nhận thông tin của doanh nghiệp, người dân:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ông Phạm Trọng

Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Nam

0905.268638

2

Ông Võ Tấn Lộc

Phó Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng

0935.790405

3

Bà Nguyễn Trần Thùy Quyên

Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ

0944.848.234

 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Lượt xem:  256 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào