Tiền Việt Nam và cách nhận biết thật - giả (Kỳ 5)

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Tiền Việt Nam và cách nhận biết thật - giả (Kỳ 5) (15/07/2016)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phát hành và Kho quỹ) tiếp tục phát hành tài liệu "Tiền Việt Nam và cách nhận biết" nhằm hướng dẫn người tiêu dùng cách kiểm tra, nhận biết tiền thật, tiền giả.

CÁCH KIỂM TRA, NHẬN BIẾT