Tiền Việt Nam và cách nhận biết thật - giả (Kỳ 1)

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Tiền Việt Nam và cách nhận biết thật - giả (Kỳ 1) (15/07/2016)
Cục Phát hành và Kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành tài liệu "Tiền Việt Nam và cách nhận biết" nhằm hướng dẫn người tiêu dùng cách kiểm tra, nhận biết tiền thật, tiền giả.

Tiền giả là vấn nạn mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải đối mặt. Để phòng ngừa tiền giả, người tiêu dùng cần nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật và có thói quen kiểm tra đồng tiền khi giao dịch tiền mặt.
Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phát hành và Kho quỹ) tiếp tục phát hành tài liệu "Tiền Việt Nam và cách nhận biết" nhằm hướng dẫn người tiêu dùng cách kiểm tra, nhận biết tiền thật/tiền giả; và thông tin về quy định của pháp luật trong phòng, chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam.
Bắt đầu từ số báo này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ đăng toàn bộ nội dung của cuốn tài liệu "Tiền Việt Nam và cách nhận biết" lần lượt trong 6 kỳ liên tiếp.

TIỀN POLYMER VIỆT NAM