Liên kết Web

Lượt truy cập

333,974
Trong ngày: 41
Trong tháng: 4,899
Trong năm: 16,349

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức tài chính vi mô gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính văn bản thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới.

Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện của trụ sở chính khi nhận được văn bản thông báo của tổ chức tài chính vi mô về ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới trước ngày tổ chức tài chính vi mô hoạt động tại địa điểm mới.

- Cách thức thực hiện: Gửi văn bản thông báo trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới

- Số lượng hồ sơ: Không

- Thời hạn giải quyết: Không

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tài chính vi mô

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Khai trương hoạt động tại trụ sở mới

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trụ sở chính mới của tổ chức tài chính vi mô phải đáp ứng các quy định về trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 03/2018/TT-NHNN:

(i) Là nơi làm việc của Hội đồng thành viên, Ban điều hành, được ghi trong Giấy phép và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

(ii) Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm tên tòa nhà, số nhà, ngách, hẽm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có);

(iii) Đảm bảo an toàn tài sản và phù hợp với yêu cầu hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 10/2018/TT-NHNN ngày 09/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô.

+ Thông tư 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào