Liên kết Web

Lượt truy cập

333,982
Trong ngày: 49
Trong tháng: 4,907
Trong năm: 16,357

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức kinh tế gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế đặt đại lý đổi ngoại tệ;

+ Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ . Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản thông báo rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Qua đường bưu điện

+ Nộp trực tiếp.

- Thành phần hồ sơ:

+  Đơn đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 5 của Thông tư 11/2016/TT-NHNN);

+ Các giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc thay đổi  (Thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức kinh tế; Thay đổi địa chỉ đặt đại lý đổi ngoại tệ; Tăng số lượng đại lý đổi ngoại tệ);

+  Báo cáo về tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đổi ngoại tệ và văn bản cam kết của tổ chức kinh tế kèm bản sao giấy tờ chứng minh (nếu có) về việc đặt đại lý đổi ngoại tệ tại địa điểm theo quy định của Chính phủ về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ (đối với trường hợp tăng số lượng đại lý đổi ngoại tệ).

 - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 30  ngày làm việc kể từ ngày  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh tế                                                                

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ                       

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ (phụ lục 05 Thông tư số 11/2016/TT-NHNN)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ. Ngày có hiệu lực 03/08/2008.

+  Thông tư 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân. Ngày có hiệu lực 13/8/2016.

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào