Liên kết Web

Lượt truy cập

334,011
Trong ngày: 78
Trong tháng: 4,936
Trong năm: 16,386

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục cấp bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân từ sổ gốc trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách, bị cháy hoặc hư hỏng
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân có văn bản nêu rõ lý do gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đã cấp Giấy phép đề nghị xem xét cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem xét, cấp bản sao Giấy phép từ bản gốc cho quỹ tín dụng nhân dân.

- Cách thức thực hiện:

+ Gửi qua đường bưu điện

+ Nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thành phần hồ sơ:

Văn bản nêu rõ lý do đề nghị xem xét, cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Quỹ tín dụng nhân dân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao Giấy phép.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Có văn bản nêu rõ lý do về việc đề nghị xem xét cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân.

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào