Liên kết Web

Lượt truy cập

515,408
Trong ngày: 303
Trong tháng: 5,458
Trong năm: 109,090

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Thủ tục

- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

+ Tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra,giám sát ngân hàng) và 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính.

+ Quỹ Tín dụng nhân dân có tổng tài sản từ 50 tỷ đồng trở lên tại thời điểm ngày 30/9 liền kề trước năm kiểm toán (Quỹ Tín dụng nhân dân) nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính.

- Cách thức thực hiện: 

+ Qua bưu điện.

+ Trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo về tổ chức kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ đối với tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 bộ đối với Quỹ tín dụng nhân dân.

- Thời hạn giải quyết: Không quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định .

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngày có hiệu lực 01/01/2012.

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào