Liên kết Web

Lượt truy cập

334,662
Trong ngày: 100
Trong tháng: 5,587
Trong năm: 17,037

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục đăng ký lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động ATM
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán gửi văn bản đăng ký đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi lắp đặt ATM về việc lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động ATM trong thời hạn 15 ngày làm việc trước khi thực hiện.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đăng ký của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi lắp đặt ATM có văn bản xác nhận đã đăng ký lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động ATM.

- Cách thức thực hiện:

+ Qua đường bưu điện.

+ Nộp trực tiếp.

- Thành phần hồ sơ:

Văn bản đăng ký lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động ATM.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đăng ký lắp đặt/thay đổi địa điểm/chấm dứt hoạt động ATM (Phụ lục 01).

+ Văn bản xác nhận đăng ký lắp đặt/thay đổi địa điểm/chấm dứt hoạt động ATM (Phụ lục 02).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động. Ngày có hiệu lực 01/3/2013.

 

Các file tài liệu liên quan

Văn bản xác nhận đăng ký lắp đặt/thay đổi địa điểm/chấm dứt hoạt động ATM (Phụ lục 02)

Văn bản đăng ký lắp đặt/thay đổi địa điểm/chấm dứt hoạt động ATM (Phụ lục 01)

Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về trang bị, quản lý, vận hành, an toàn của máy giao dịch tự động

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào