Liên kết Web

Lượt truy cập

416,239
Trong ngày: 47
Trong tháng: 3,571
Trong năm: 9,921

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản nộp hiện vật cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; và đơn vị thu đổi bao gồm Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước;

+ Bước 2: Các đơn vị nhận và xét các điều kiện theo quy định  thực hiện đổi  cho khách hàng. Nếu không đủ điều kiện được đổi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đơn vị thu đổi trả lại cho khách hàng và thông báo lý do.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp.

- Thành phần hồ sơ: không.

- Thời hạn giải quyết: đổi ngay.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố;

+ Đơn vị thu đổi.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

          + Tổ chức;

          + Cá nhân.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông.

- Phí, lệ phí:  Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          + Tiền rách nát, hư hỏng không phải do hành vi hủy hoại;

+ Trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán thì phải có diện tích tối thiểu bằng 90% so với diện tích tờ tiền cùng loại và đảm bảo nguyên gốc, nguyên bố cục một tờ tiền (mặt trước, mặt sau; trên, dưới; bên phải, bên trái), đồng thời nhận biết được các yếu tố bảo an.

Đối với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao, thì diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn giữ nguyên bố cục một tờ tiền, đồng thời nhận biết được ít nhất hai trong các yếu tố bảo an như: yếu tố hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang, phát quang hàng số seri, dây bảo hiểm, yếu tố IRIODIN, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qui định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Ngày có hiệu lực 20/01/2014.

Các file tài liệu liên quan:

Thông tư số 25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 của Thống đốc NHNN Quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Lĩnh vực Label
File đính kèm
STT Tiêu đề
1   Thông tư số 25/2013/TT-NHNN

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào