Liên kết Web

Lượt truy cập

334,709
Trong ngày: 147
Trong tháng: 5,634
Trong năm: 17,084

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Ngân hàng thương mại gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở chi nhánh;

+ Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản chấp thuận gửi ngân hàng thương mại; trường hợp không chấp thuận, NHNN chi nhánh có văn bản nêu rõ lý do.

 - Cách thức thực hiện:

          + Nộp trực tiếp;

          + Qua đường bưu điện.

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của Ngân hàng thương mại đề nghị chấp thuận thay đổi tên chi nhánh, trong đó nêu rõ lý do, tên dự kiến thay đổi.

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên thông qua việc thay đổi tên chi nhánh.

 - Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

- Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010. Ngày có hiệu lực 1/10/2011;

+ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngày có hiệu lực 23/10/2013.

Các file tài liệu liên quan

Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010

Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

 

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào