Liên kết Web

Lượt truy cập

372,706
Trong ngày: 220
Trong tháng: 5,126
Trong năm: 55,081

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

Ngân hàng thương mại quyết định việc thay đổi tên chi nhánh ở trong nước, thay đổi tên phòng giao dịch; có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch việc thay đổi này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch hoạt động theo tên mới.”

 - Cách thức thực hiện:

           + Nộp trực tiếp;

           + Qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản báo cáo NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch.

 - Thời hạn giải quyết: Không.

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

- Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;

+ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2013 của NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;

+ Thông tư số 01/2022/TT-NHNN ngày 28 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sổ 21/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2013 quy định mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào