Liên kết Web

Lượt truy cập

333,994
Trong ngày: 61
Trong tháng: 4,919
Trong năm: 16,369

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

Ngân hàng thương mại quyết định việc thay đổi tên phòng giao dịch; có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch việc thay đổi này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phòng giao dịch hoạt động theo tên mới.

 - Cách thức thực hiện:

          + Nộp trực tiếp;

          + Qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản báo cáo NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch.

 - Thời hạn giải quyết: Không.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

- Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010. Ngày có hiệu lực 1/10/2011;

+ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngày có hiệu lực 23/10/2013. 

Các file tài liệu liên quan

Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010

Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào