Liên kết Web

Lượt truy cập

334,000
Trong ngày: 67
Trong tháng: 4,925
Trong năm: 16,375

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Báo cáo về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, NH 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

Tối thiểu 14 ngày làm việc trước ngày chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài, ngân hàng thương mại gửi văn bản báo cáo đến Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại.

- Cách thức thực hiện:

          + Trụ sở cơ quan hành chính (trực tiếp tại Bộ phận Một cửa); hoặc

          + Dịch vụ bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

Văn bản báo cáo, trong đó nêu rõ lý do và thời điểm chấm dứt hoạt động, giải thể.

- Thời hạn giải quyết: Không.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng thương mại

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

- Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Các TCTD

+ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của NHNN Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngày có hiệu lực 23/10/2013.

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào