Liên kết Web

Lượt truy cập

515,407
Trong ngày: 302
Trong tháng: 5,457
Trong năm: 109,089

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mở tài khoản VND, tài khoản LAK tại ngân hàng tại Lào để thực hiện dự án hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tại Lào nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi tổ chức, doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi tổ chức, doanh nghiệp đóng trụ sở chính xem xét, thẩm định hồ sơ;

+ Bước 3: Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xem xét cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng tại Lào (mẫu theo Phụ lục 1 Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN)

+ Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Quyết định thành lập tổ chức, doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) có đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu hoặc Giấy phép đầu tư hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam giao nhiệm vụ thực hiện dự án viện trợ, dự án khác. Trong trường hợp người nộp hồ sơ, nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu.

+ Cam kết hoặc thoả thuận đã ký kết với phía Lào, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào để thực hiện cam kết, thoả thuận đã ký kết.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                 

- Phí, lệ phí:  không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng tại Lào (phụ lục 1).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam chỉ sử dụng tài khoản VND, tài khoản LAK mở tại các Ngân hàng tại Lào để phục vụ cho các mục đích liên quan đến hoạt động xuất khẩu với Lào, thực hiện các khoản thu chi liên quan đến hoạt động viện trợ, đầu tư hoặc các hoạt động được phép khác tại Lào.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN ngày 8/7/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam và Lào. Ngày có hiệu lực 03/8/2004.

2. Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản. Ngày có hiệu lực 08/02/2016.

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào