Liên kết Web

Lượt truy cập

334,654
Trong ngày: 92
Trong tháng: 5,579
Trong năm: 17,029

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

 + Bước 1: Cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài có nhu cầu mang vàng khi xuất cảnh gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú.

 + Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, thẩm định hồ sơ.

 + Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài. Trong trường hợp từ chối, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản giải thích lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 + Thành phần:

  1. Đơn xin cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-NHNN.

  2. Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Hoá đơn mua hàng hoặc giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp hoặc Giấy cam đoan của cá nhân mang vàng về tính hợp pháp của lượng vàng cần mang đi trong trường hợp không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc;

  3. Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu hộ chiếu và thị thực nhập cảnh đối với những nước yêu cầu phải có thị thực nhập cảnh;

  4. Bản dịch ra tiếng Việt (được công chứng hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương.

 + Số lượng hồ sơ:  01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân cư trú.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài, hoặc văn bản từ chối cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài.

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài (theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-NHNN).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư 11/2014/TT-NHNN ngày 28/3/2014 quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh. Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2014.

+ Thông tư 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản. Ngày có hiệu lực 08/02/2016.

 

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào