Liên kết Web

Lượt truy cập

333,986
Trong ngày: 53
Trong tháng: 4,911
Trong năm: 16,361

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài:
Thủ tục

-  Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghệp có nhu cầu thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập Trang điện tử điền thông tin trên tờ khai điện tử đề nghị thay đổi thông tin tài khoản truy cập và gửi trực tuyến tại địa chỉ www.qlnh-sbv.cic.org.vn hoặc www.sbv.gov.vn

+ Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền duyệt nội dung thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử đã đăng ký trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị thay đổi thông tin tài khoản truy cập.

Trường hợp từ chối phải có trả lời trực tuyến nêu rõ lý do.

- Cách thực hiện: Gửi trực tuyến trên Trang điện tử

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai điện tử thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai điện tử đề nghị thay đổi thông tin về tài khoản truy cập.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp là Bên đi vay nước ngoài

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền đã duyệt cấp tài khoản truy cập cho doanh nghiệp khi đề nghị cấp lần đầu.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai trực tuyến thay đổi tài khoản truy cập Trang điện tử tại địa chỉ www.qlnh-sbv.cic.org.vn hoặc www.sbv.gov.vn

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay , trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

 

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào