Liên kết Web

Lượt truy cập

333,963
Trong ngày: 30
Trong tháng: 4,888
Trong năm: 16,338

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục cho phép mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa
Thủ tục

 - Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công dân của nước có chung biên giới với Việt Nam có đăng ký kinh doanh tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu, nếu được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép đi vào các tỉnh trong nội địa, có nhu cầu mang theo người tiền của nước có chung biên giới với mục đích mang theo người hoặc để bán cho Ngân hàng được phép phải lập và gửi hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh biên giới trên địa bàn tiếp nhận và thẩm định hồ sơ;

+ Bước 3: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới trên địa bàn cấp hoặc không cấp Giấy chấp thuận cho mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa. Trường hợp không cấp Giấy chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới trên địa bàn phải có văn bản thông báo rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Qua Bưu điện

+ Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị chấp thuận mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa (theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 07/2001/TT-NHNN);

+ Giấy phép vào các tỉnh trong nội địa do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trường hợp nộp bản sao thì phải mang bản gốc để đối chiếu);

+ Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                              

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận                 

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị chấp thuận mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa (Phụ lục số 01 TT 07/2001/TT-NHNN.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Công dân của nước có chung biên giới với Việt Nam (Lào) có đăng ký kinh doanh tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu, nếu được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép đi vào các tỉnh trong nội địa, có nhu cầu mang theo người tiền của nước có chung biên giới với mục đích mang theo người hoặc để bán cho Ngân hàng được phép.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam. Ngày có hiệu lực 23/12/2000.

+  Thông tư 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày có hiệu lực 15/09/2001.

+  Thông tư 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản. Ngày có hiệu lực 08/02/2016.

 

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào