Liên kết Web

Lượt truy cập

311,860
Trong ngày: 37
Trong tháng: 220
Trong năm: 52,626

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
Thủ tục

Trình tự thực hiện:

+ Bước 1:

Trong trường hợp thực hiện thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản nhưng chưa xác định được được điều kiện đổi và cần giám định, trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hiện vật của khách hàng, đơn vị thu đổi (Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước) chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định (Phụ lục 02) về NHNN chi nhánh trên địa bàn để giám định. Đối với Sở giao dịch NHNN chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định về Cục Phát hành và kho quỹ;

+ Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giám định của đơn vị thu đổi, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thông báo kết quả giám định bằng văn bản và trả hiện vật cho đơn vị đề nghị giám định. Trường hợp không giám định được thì trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hiện vật và đề nghị giám định của đơn vị thu đổi hoặc đề nghị đổi tiền của khách hàng, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chuyển hiện vật kèm giấy đề nghị giám định về Cục Phát hành và Kho quỹ (PH&KQ) hoặc Chi Cục PH&KQ tại Thành phố Hồ Chí Minh giám định.

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giám định của NHNN chi nhánh, Sở giao dịch, Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại Tp.HCM thông báo kết quả giám định bằng văn bản và trả hiện vật cho đơn vị đề nghị giám định.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Phụ lục 02).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: từ 03 ngày làm việc cho đến 15 ngày làm việc (tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố;

+ Cục Phát hành và Kho quỹ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả giám định (Phụ lục 02) và hiện vật.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Phụ lục 02).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qui định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Ngày có hiệu lực 20/01/2014.

- Các file tài liệu liên quan:

Thông tư số 25/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 của Thống đốc NHNN Quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Phụ lục 02.TT25.2013.TT.NHNN

Lĩnh vực Label
File đính kèm
STT Tiêu đề
1   Thông tư số 25/2013/TT-NHNN

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào