Liên kết Web

Lượt truy cập

346,698
Trong ngày: 25
Trong tháng: 5,650
Trong năm: 29,073

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam
Thủ tục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài qua cửa khẩu biên giới vượt mức khai báo hải quan phải gửi hồ sơ xin phép đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố uỷ quyền.

Thẩm quyền cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài được phân cấp như sau:

1. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại (cấp tỉnh hoặc cấp huyện) trên địa bàn cấp giấy phép cho cá nhân mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam ra nước ngoài theo mức quy định sau:

a. Đối với biên giới Việt - Trung:

- Từ trên 6.000 CNY đến 60.000 CNY (sáu mươi nghìn Nhân dân tệ Trung Quốc);

- Từ trên 10.000.000 VND đến 50.000.000 VND (năm mươi triệu đồng Việt Nam).

b. Đối với biên giới Việt - Lào:

- Từ trên 3.000.000 LAK đến 30.000.000 LAK (ba mươi triệu kíp Lào);

- Từ trên 10.000.000 VND đến 50.000.000 VND (năm mươi triệu đồng Việt Nam).

c. Đối với biên giới Việt Nam- Cămpuchia:

- Từ trên 1.000.000 KHR đến 10.000.000 KHR (mười triệu riel Cămpuchia);

- Từ trên 10.000.000 VND đến 50.000.000 VND (năm mươi triệu đồng Việt Nam).

 2. Trường hợp cá nhân xin mang số tiền vượt mức uỷ quyền cấp giấy phép nói trên thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới xem xét, giải quyết.

+ Bước 2: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới uỷ quyền xem xét, thẩm định hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh biên giới hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh biên giới uỷ quyền phải cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Qua Bưu điện.

+ Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và Đồng Việt Nam ra nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 06.ĐGH kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-NHNN);

+ Bản sao giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới;

+ Các giấy tờ liên quan đến nhu cầu chi tiêu ở nước ngoài (đối với cá nhân là công dân Việt Nam) hoặc có các giấy tờ chứng minh thu nhập hợp pháp tại Việt Nam (đối với cá nhân là công dân của nước có chung biên giới).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới ủy quyền.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                              

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép                                 

- Phí, lệ phí:  Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và Đồng Việt Nam ra nước ngoài (Phụ lục số 06.ĐGH);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới;

+ Có nhu cầu chi tiêu ở nước ngoài (đối với cá nhân là công dân Việt Nam) hoặc có thu nhập hợp pháp tại Việt Nam (đối với cá nhân là công dân nước có chung biên giới);

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN7 ban hành ngày 17/3/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới, ngày có hiệu lực 01/04/2000.

+ Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN Việt Nam. Ngày có hiệu lực 14/10/2011.

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào