Liên kết Web

Lượt truy cập

334,668
Trong ngày: 106
Trong tháng: 5,593
Trong năm: 17,043

Liên kết Sở ban ngành

Thủ tục hành chính
Tên thủ tục Thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế
Thủ tục

1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức kinh tế gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

- Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính xem xét, cấp văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính có văn bản thông báo rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện

- Trụ sở cơ quan hành chính (trực tiếp tại Bộ phận Một cửa);

- Qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích).

3. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 03 Thông tư số 34/2015/TT-NHNN);

- Bản sao các giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật;

-  Bản sao hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ ký với tổ chức ủy quyền, bao gồm những nội dung chính sau: Phương thức chi, trả; mạng lưới chi, trả; tỷ lệ phí hoa hồng; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Hợp đồng;

- Báo cáo về tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất.

4. Số bộ hồ sơ: 01 bộ

5. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức tín dụng chưa được phép hoạt động ngoại hối, tổ chức kinh tế.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ.

9. Lệ phí: Không có

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư số 34/2015/TT-NHNN);

11. Yêu cầu, điều kiện thự hiện thủ tục hành chính

- Được tổ chức tín dụng được phép ủy quyền làm đại lý chi, trả ngoại tệ;

12. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam, 39 Trần Hưng Đạo, Tam Kỳ, Quảng Nam.

13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư 34/2015/TT-NHNN

- Thông tư 11/2016/TT-NHNN

- Nghị định 89/2016/NĐ-CP

- Nghị định 16/2019/NĐ-CP

- Thông tư 15/2019/TT-NHNN

Lĩnh vực Label
File đính kèm

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào