Bổ sung Giấy phép Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Chu Lai

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Bổ sung Giấy phép Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Chu Lai (14/12/2018)
Theo Quyết định số 2364/QĐ-NHNN ngày 03/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Chu Lai, Ngân hàng thông báo bổ sung nội dung hoạt động tại Giấy phép số 107/GP-NHNN ngày 01/11/2018 như sau:

 

(i) Chấp thuận việc bổ sung hoạt động “Mua nợ” vào nội dung hoạt động ghi tại Điều 4 Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 107/GP-NHNN ngày 01/11/2018  do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Chu Lai.

(ii) Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép số 107/GP-NHNN ngày 01/11/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Chu Lai.

Ngân hàng Cathay United – Chi nhánh Chu Lai

Lượt xem:  7,071 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa

Văn bản chỉ đạo điều hành

thủ tục hành chính
nhận biết tiền giả

Ảnh hoạt động

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện website này như thế nào