Thông báo cuộc thi “Đồng hành với di sản Quảng Nam qua internet”

Liên kết Web

Liên kết Sở ban ngành

Thông báo cuộc thi “Đồng hành với di sản Quảng Nam qua internet” (18/04/2017)
Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Quảng Nam phát động cuộc thi “Đồng hành với di sản Quảng Nam qua internet” nhân tổ chức sự kiện Festival di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 theo thông báo số 274/ STTTT-CTTĐT ngày 04/4/2017.

         

Nhằm góp phần tuyên truyền, quảng bá về văn hóa và du lịch Quảng Nam, đồng thời tôn vinh các tổ chức và cá nhân có những sáng kiến, ý tưởng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, BCH Công đoàn cơ sở NHNN chi nhánh phát động và kêu gọi toàn thể CBCNVLĐ là đòan viên, người lao động trong đơn vị hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi “Đồng hành với di sản Quảng Nam qua internet” tại địa chỉ: htpp://duthi.disanquangnam.vn

 

Nội dung, qui định dự thi, cơ cấu giải thưởng: Đề nghị truy cập địa chỉ htpp://duthi.disanquangnam.vn để biết thêm chi tiết (thưởng kỳ: 01 triệu; thưởng chung cuộc 05 triệu).

 

          Thời gian dự thi:

          - Kỳ 1: Từ 8h30 ngày 24/3/2017 kết thúc lúc 15h00 ngày 21/4/2017.
          - Kỳ 2: Từ 8h30 ngày 24/4/2017 kết thúc lúc 15h00 ngày 19/5/2017.

          - Kỳ chung cuộc: Từ 8h30 ngày 24/5/2017 và kết thúc 15h00 ngày 12/6/2017.


Các đoàn viên Công đoàn cơ sở NHNN chi nhánh tham gia nếu đạt giải (bất kỳ giải nào của BTC cuộc thi), được khuyến khích nhận thêm giải thưởng của BCH Công đoàn.

BCH Công đoàn NHNN CN Quảng Nam

Lượt xem:  7,399 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.